The post petroleum policlinic

Case study: De polikliniek van de toekomst

The post petroleum policlinic

Filmpje

Erik Groen
www.GroenInnovaties.nl

voor

Ik wil een koppeling maken tussen een energie crisis en de polikliniek van de toekomst. De presentatie is in 2 delen. 1) Allereerst ga ik de crisis schetsen. 2) Daarna ga ik me uitweiden over het effect dat de nieuwe omstandigheden op de polikliniek zullen hebben.

Eerst het vervelende deel:

Bijna al onze dagelijkse bezigheden worden mogelijk gemaakt door de grondstof olie. Olie heeft een zeer hoge energie dichtheid en wordt voor van alles gebruikt. Een complexe dienst als een polikliniek is erg afhankelijk van olie.

In de afgelopen decennia hebben de vraag en het aanbod van olie ongeveer gelijk gelopen. Aan de exponentieel groeiende vraag is voorzien door het aanboren van nieuwe voorraden. Momenteel beleven we de piek, er is nog nooit zoveel olie uit de grond gehaald per dag als nu. Geologisch onderzoek wijst uit dat vanaf nu de productie gaat afnemen. De vraag neemt echter niet evenredig af met als gevolg een stijgende prijs.

Op dit moment zijn er geen goede alternatieven voor olie beschikbaar die op de schaal van onze behoefte inzetbaar zijn. Er zijn wel andere bruikbare grondstoffen (kolen en uranium) maar die zullen binnenkort een vergelijkbare piek beleven. Naar verwachting gaat het ontwikkelen van een volledig en duurzaam alternatief niet snel genoeg om de energie crisis te keren.

Ik wil nu de energie crisis en de huidige economische crisis relateren:

De dure olie van vorig jaar heeft er zeker toe geleid dat de mensen in Amerika meer moeite hadden met het betalen van hun hypotheek. Het heeft ook een psychisch effect gehad waardoor het vertrouwen in de economie is afgenomen. Olie is nu door de schaarste speculatie object geworden en de prijs zal vanaf nu snel en extreem fluctueren. Als overheden de economie willen stimuleren met grote infrastructurele of duurzame projecten dan zal door het aanwakkeren van de vraag naar olie de prijs weer snel boven de 100 dollar komen.

Waarschijnlijk ontstaat er chaos als gevolg van de crisis. We hebben een materiële verslaving. Bij het afkicken is er kans op diverse post petroleum stress disorders. Maar het is mogelijk de crisis te anticiperen en zodoende weerbaarder te worden. Ik wil graag pleiten voor de oprichting van een werkgroep met dit doel. In Indianapolis bijvoorbeeld heeft de gemeentelijke health department onderzocht hoe de publieke gezondheidszorg beschikbaar kan blijven onder verschillende scenario's van energie schaarste.

Er is een laboratorium experiment:

Cuba maakte in de jaren 90 een kunstmatige olie crisis mee. Rusland viel uit elkaar en leverde geen olie meer. Plots had Cuba te maken met een powerdown met een factor 10. Vermeld moet worden, dat in Cuba ondanks de economische druk nooit is bezuinigd op sociale voorzieningen. Gezondheidszorg en educatie is de gehele periode gratis verstrekt. Een leuk detail: Momenteel exporteert Cuba doktors naar Venezuela in ruil voor olie.

Hier zijn enkele relevante lange termijn gevolgen van de energie crisis:

- Lokale netwerken bloeien op.
- Ons sociale leven wordt rijker.
- Er ontstaan vele kleine winkels en bedrijven in woonwijken die lokale producten maken en verkopen.
- Nieuw bos wordt eetbaar, in en op steden komen tuinen met planten voor eten, energie, bouwmaterialen en medicijnen.
- Mobiliteit wordt duur. Mensen gaan massaal lopen en fietsen.
- Men eet meer groente en fruit en minder vet. Er ontstaan minder welvaart ziektes maar meer fysieke blessures.
- Iedereen zal vanuit school een algemene kennis van kruidengeneeskunde en preventie meekrijgen.
- Sociale vangnetten zullen het mogelijk maken een kwalitatief goed leven te leiden met een ziekte.

In Cuba is de gemiddelde gezondheid gedurende crisis niet afgenomen. Dit komt doordat men meer beweging kreeg en gezonder ging eten. De gemiddelde Cubaan is wel 10 kilo afgevallen.

Wat zijn de eigenschappen van de polikliniek van de toekomst in deze omstandigheden?

- Alle medische klinieken worden poliklinieken in die zin dat ze iedereen, met ongeacht welke klachten ontvangen.
- De kliniek wordt een sociale ontmoetingsplaats waar wordt gewerkt en opgeleid. De engelse term "clinic" dekt de inhoud meer.
- De klinieken komen centraal in woonwijken, het worden er meer en ze worden kleiner.
- Patiënten komen uit de zelfde wijk, en iedereen helpt mee met de nodige voorzieningen.
- Patiënten hebben een hechtere sociale omgeving, die gaat ook mee naar het consult.
- De artsen kennen iedereen in de buurt, zijn centrale aanspreekpunten voor diverse zaken.
- De kliniek wordt voor een groot deel zelfvoorzienend, onder andere door eigen tuinen en zonnepanelen.
- De diagnose en behandel methodes worden veelal gebaseerd op oude en/of alternatieve leer en permacultuur.
- In de kliniek wordt voornamelijk met lokaal verbouwde medicinale planten gewerkt.
- De nadruk komt meer op het geestelijk welzijn dan op de behandeling te liggen.

Deze eigenschappen komen rechtstreeks uit de ervaring in Cuba

Ik hoop U enthousiast te hebben gemaakt om de uitdagingen die in de toekomst liggen met goede moed op te nemen.
Dank U wel.

na
Naslagwerken:

- The transition handbook, door Rob Hopkins, www.transitiontowns.nl
- Medicine after oil, Daniel Bednarz
- The power of community, documentaire